<-  tillbaka

Länkar

Kopanitsa är medlem i Musikcentrum Väst, MCV
med länk till Kopanitsa
http://www.mcv.se/kopanitsa/

Kopanitsa samarbetar med Balkandansarna
med länk till Kopanitsa

Kopanitsa är medlem i Riksförbundet för Folkmusik och Dans, RFoD
och finns på sidan folk.nu/Kopanitsa

Cecilia Ekmark   Sound of a Flute
med länk till Kopanitsa
http://www.ekmarks.net/soundofaflute/Kopanitsa/Kopanitsa.htm